Tổ trưởng: Dương Hữu Hạnh

Thành viên tổ:

1. Hồ Thị Huỳnh Như

2. Trần Thị Kiều Ngân

3. Hà Nguyệt Linh